Partij voor de Dieren en Groen­Links stellen Schrif­te­lijke Vragen over de voor­ge­nomen bomenkap in Vlietland


5 augustus 2019

Na de massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute, kwam vorige week het bericht dat er opnieuw een grote hoeveelheid bomen gekapt zal worden in Vlietland. Hoewel de bomen die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de kap directe invloed op de Leidse inwoners. Zo neemt de overlast van de Rijnlandroute waarschijnlijk sterk toe door de kap en gaat nabijgelegen natuur verloren zonder dat duidelijk is wat hiervoor in de plaats komt.

Wij stelden samen met GroenLinks Schriftelijke Vragen over deze bomenkap.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil geen kunstgras hockeyveld in Roomburgerpark

Op donderdag 20 juni werd in de gemeenteraad een besluit genomen over het Roomburgerpark. De omwonenden, talloze organisaties...

Lees verder

Motie voor onderzoek naar geluidsoverlast in de Stevenshof unaniem aangenomen

Onze motie voor een geluidsonderzoek voor de Stevenshof, naar aanleiding van het geluidsoverlast die bewoners ervaren na aanl...

Lees verder