Schrif­te­lijke Vragen: Bomenkap in Vlietland


Indiendatum: aug. 2019

Na de massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute, kwam vorige week het bericht dat er opnieuw een grote hoeveelheid bomen gekapt zal worden in Vlietland. Hoewel de bomen die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de kap directe invloed op de Leidse inwoners. Zo neemt de overlast van de Rijnlandroute waarschijnlijk sterk toe door de kap en gaat nabijgelegen natuur verloren zonder dat duidelijk is wat hiervoor in de plaats komt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen het lid Van Bree (GroenLinks) en het lid van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van de massale bomenkap die gaat plaatsvinden in Vlietland?

2. Is het College van mening dat de kap van zo een grote hoeveelheid bomen onwenselijk is?

3. Is het College van mening dat de bomenkap een negatief effect heeft op de Leidse inwoner in de vorm van toename van geluidsoverlast en een verslechterde luchtkwaliteit door de Rijnlandroute?

4. Is het College van mening dat de bomenkap een negatief effect heeft op de biodiversiteit? Is er onderzocht in hoeverre dit ook consequenties heeft voor de biodiversiteit in Leiden?

5. Is het College bereid om haar ongenoegen over de bomenkap uit te spreken richting de Provincie, het belang van de Leidse inwoner te benadrukken en te wijzen op de (gemeente)grensoverstijgende effecten hiervan ?

6. Is het College bereid te pleiten voor compensatie van de gekapte bomen om zo haar inwoners te beschermen tegen toenemende geluidsoverlast en een verslechterde luchtkwaliteit door de Rijnlandroute?

Emma van Bree (GroenLinks)

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Eikenprocessierupsen

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Situatie in Leiden rond wapenvergunningen, wapenbezit en e-screening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer