Partij voor de Dieren wil geen kunstgras hockeyveld in Room­bur­gerpark


26 juni 2019

Op donderdag 20 juni werd in de gemeenteraad een besluit genomen over het Roomburgerpark. De omwonenden, talloze organisaties die opkomen voor natuur en groen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen hebben de afgelopen werken aandacht gevraagd voor het behoud van het open, groene park dat voor een groot deel opgeofferd dreigt te worden voor de aanleg van een plastic kunstgrasveld voor hockey.

Wij zijn een groot voorstander van parken in een drukke stad als Leiden en delen de mening van omwonenden, belangenorganisaties en gezondheidsexperts; dat er geen plaats is voor een plastic hockeyveld in het Roomburgerpark. Biodiversiteit, ecologie en een ruimtelijke park zijn allemaal dingen die juist versterkt moeten worden.

Wij dienden dan ook, samen met Christen Unie, een amendement in dat de aanleg van het hockeyveld definitief uitsluit en juist de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en de rust en open ruimte van het park versterkt.

Alleen de SP stemde voor dit groene voorstel. Andere partijen steunden juist een voorstel dat in onze ogen niet duurzaam is en het voortbestaan en de waarden van het park bedreigt. Er gaat gekeken worden naar de inpassing van een plastic kunstgrasveld, waarbij natuur dat daarbij kapot gemaakt wordt, aan de rand van het park of op een andere plek in de wijk wordt gecompenseerd.

Ook de speeltuin blijft waarschijnlijk niet bestaan, er is een aanzienlijke kans dat deze moet verdwijnen om plaats te bieden aan het plastic hockeyveld. Voor veel geld zou dan verderop wel een vergelijkbare speeltuin gebouwd worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie Groene Kansenkaart aangenomen!

Een mooi begin van een groenere stad! Dankzij onze aangenomen motie, die wij samen met D66, Christen Unie en GroenLinks inbra...

Lees verder

Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen Schriftelijke Vragen over de voorgenomen bomenkap in Vlietland

Na de massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute, kwam vorige week het bericht...

Lees verder