Amen­dement: Rich­ting­ge­vende keuze wijk­sportpark Room­bur­gerpark


20 juni 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019,

BESLUITPUNT 1a te wijzigen in:

1. Geen van de scenario’s voor wijksportpark Roomburg, zoals gepresenteerd in het Haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark te accepteren en te concluderen dat de uitbreiding van de hockeyvereniging in het Roomburgerpark niet mogelijk is;

2. Eventuele toekomstige ontwikkeling van het park alleen toe te staan binnen de volgende kaders:

a. planvorming komt tot stand door middel van co-creatie met stakeholders en omwonenden van het Roomburgerpark;

b. biodiversiteit, ecologische waarden en klimaatadaptie worden aantoonbaar verbeterd;

c. de mogelijkheid tot ongeorganiseerde sport wordt uitgebreid;

d. er wordt geen extra kunstgras aangebracht in het park;

e. de rust en de open groene ruimte van het Roomburgerpark blijft gelijk of verbetert;

f. de speeltuin en tennisvereniging in het Roomburgerpark blijven op dezelfde locatie gehandhaafd.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Pieter Krol (Christen Unie)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Groene Kansenkaart

Lees verder

Motie: Kaderbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer