Motie: Kader­be­sluit Klimaat­be­stendige openbare ruimte Noor­der­kwartier Oost


20 juni 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019,

Constaterende dat:

- Hittestress en droogte een wezenlijk probleem vormen in het Noorderkwartier Oost;

- Parkeren een groot beslag legt op de openbare ruimte in het Noorderkwartier Oost en dat daardoor andere ontwerpopgaven (zoals vergroenen) niet of in mindere mate ingevuld kunnen worden

Overwegende dat:

- Groenvoorzieningen een belangrijk instrument zijn voor het tegengaan van hittestress en het voorkomen van schade door droogte;

- Er in het Noorderkwartier Oost relatief weinig ruimte is voor groen;

- In het huidige voorstel de hoeveelheid parkeerruimte gehandhaafd blijft waardoor er geen extra ruimte voor groen wordt gecreëerd;

Verzoekt het college:

- In het projectgebied meer ruimte voor biodiverse vergroening te creëren door het verkleinen van de beschikbare parkeerruimte;

- Te onderzoeken in welke straten er parkeerruimte geschrapt kan worden;

- De resultaten van dit onderzoek bij het uitvoeringsbesluit fase 1 en/of kaderbesluit fase 2 te presenteren en een voorstel te doen voor het verwijderen van van parkeerplaatsen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Gijs Holla – Partij van de Arbeid


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark

Lees verder

Motie: Leiden Global Goals Gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer