Motie: Leiden Global Goals Gemeente


11 juli 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 juli 2019,

Overwegende dat:

- De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omvat, die ook voor Leiden relevant en belangrijk zijn;

- De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten ondersteunt bij het invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen via de VNG-campagne Global Goals Gemeente, bijvoorbeeld via het bieden van kennis, tools, communicatie en netwerk;

- Inmiddels 66 gemeenten zich hebben aangesloten bij de campagne;

- Ook Leiden kan profiteren van ondersteuning vanuit de VNG en andere aangesloten Global Goals gemeenten, bij het behalen van haar duurzaamheidsambities;

Constaterende dat:

- Leiden op dit moment nog niet is aangesloten bij de Global Goals campagne van de VNG

Verzoekt het college:

- De gemeente Leiden aan te melden als Global Goals Gemeente.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Gebke van Gaal - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kaderbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

Lees verder

Motie: Geef gazons een meer biodiverse inrichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer