Motie: Geef gazons een meer biodi­verse inrichting


11 juli 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 juli 2019,

Constaterende dat:

- Gazons in de openbare ruimte vrijwel volledig bestaan uit Engels raaigras;

- Tijdens het groeiseizoen worden de gazons in de openbare ruimte wekelijks, of tweewekelijks gemaaid;

- Hierdoor andere soorten vrijwel geen kans krijgen om te groeien en (uit) te bloeien;Overwegende dat:

- Het intensieve maairegime samenhangt met de bestemming ‘gazon’;

- Lang niet alle velden die als gazon in de boeken staan ook daadwerkelijk (volledig) als gazon worden gebruikt;

- Het actief in stand houden van monoculturen, slecht te rijmen valt met het streven naar biodiversiteit;

- Er bovendien groeiend draagvlak in de stad is om minder te maaien;Verzoekt het college:

- Te onderzoeken in welke mate gazons ook als gazon gebruikt worden (denk aan spelende kinderen, recreatie);

- Als gazons in de praktijk geen functie als gazon blijken te hebben, in overleg met de buurt een plan te maken voor een meer biodiverse inrichting van het gebied;

- Dekking voor het onderzoek en de uitvoering te zoeken in de reserve ‘Leefbaarheidsprojecten in de wijken’

- Voor eventueel benodigde aanvullende dekking, een voorstel te doen bij de begroting 2020.Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Leiden Global Goals Gemeente

Lees verder

Motie VOD (Vreemd aan de Orde van de Dag): Geluidsonderzoek voor de Stevenshof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer