Motie: Opt-in verspreiding recla­me­drukwerk


5 juli 2017

RV 17.0054

Kadernota 2018-2021

Motie: 17.0054/

Onderwerp: opt-in verspreiding reclamedrukwerk

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 en 6 juli 2017,

constaterende dat:

  • Verspreiding van ongevraagd en ongeadresseerd van reclamedrukwerk leidt tot veel verspilling van papier en vervoerkosten
  • Amsterdam heeft besloten om dit systeem om te draaien en alleen reclamedrukwerk te laten verspreiden te staan als bewoners expliciet aangeven, dit te willen ontvangen
  • Meerdere gemeentes positief staan tegenover dit initiatief van Amsterdam
  • De landelijke reclamebranche een bodemprocedure tegen de gemeente Amsterdam is begonnen over de rechtmatigheid van een opt-in-systeem.
  • de gemeente Leiden reeds heeft ingestemd met een ontmoedigingsbeleid voor het ongevraagd verspreiden van reclame-uitingen op fietsen en brommers

Spreekt uit:

  • Positief te staan tegenover het opt-in systeem, waarbij ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen wordt verspreid bij huishoudens die expliciet aangeven dit te willen ontvangen
  • Zodra de bodemprocedure achter de rug is, (en voor Amsterdam positief heeft uitgepakt), het college te verzoeken dit systeem ook voor Leiden uit te werken.

Dick de Vos (PvdD)

Toelichting:

In de digitale wereld moet de ontvanger van commerciële mailings via een actieve handeling toestemming geven voor het ontvangen van deze mails. Zonder die toestemming mag een bedrijf niets versturen. Daarentegen kent de ‘offline’ reclamewereld nog steeds de ouderwetse gewoonte die wordt gekenmerkt door verspilling en milieubelasting, namelijk de verspreiding van ongevraagd en ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Het is tijd om deze gewoonte aan te passen aan de huidige tijd. Daarom stellen wij voor, een opt-in-systeem te realiseren in de stad, vergelijkbaar met de Reclame Code voor online commerciële mailings. Je moet dus als consument aangeven of je reclame of een gratis krant wil ontvangen. Dit betekent dat alleen huishoudens die nieuwe JA/JA-sticker op de brievenbus hebben nog folders/folderpakketten zullen ontvangen. Zo niet, dan komt er niets in de bus.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Convenant gebruik terrasverwarmers

Lees verder

Motie: Contourenplan buitensportaccommodaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer