Motie: Contou­renplan buiten­sport­ac­com­mo­daties


29 september 2017

RV 17.0062

Contourenplan buitensportaccommodaties

Motie RV 17.0060/

Onderwerp: stop op kunstgras

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 september 2017,

constaterende,

- dat het contourenplan buitensportaccommodaties voorziet in uitbreiding van het areaal aan kunstgrasvelden

overwegende dat kunstgras de volgende nadelen heeft:

- verlies aan groen en biodiversiteit

- verlies aan foerageergelegenheid voor vogels en andere dieren,

- schade aan het milieu door microplastics,

- verlies aan het vermogen om fijnstof op te nemen,

- mogelijk kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels

voorts overwegende,

- dat de voordelen van kunstgras, namelijk een effici├źnte en continue bespeelbaarheid van de velden, niet tegen deze nadelen opwegen

- dat, gezien de kaalslag op het platteland, we de stad zouden moeten inrichten als een groene vluchtheuvel voor dieren, in plaats van deze steeds verder te verstenen en te plastificeren

Verzoekt het college,

- Het areaal kunstgras niet verder uit te breiden

- De huidige kunsgrasvelden, na hun economische afschrijving, weer te vervangen door echt gras

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Overige partijen

Lees onze andere moties

Motie: Opt-in verspreiding reclamedrukwerk

Lees verder

Motie: Ontmoedig houtstook 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer