Motie: Ontmoedig houtstook 


7 november 2017

RV 170072

Leidse Warmtevisie

Motie: ontmoedig houtstook

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 november 2017,

Constaterende dat:

  • De Rijksoverheid subsidies geeft voor het stoken met houtpellets en biomassaketels, als duurzame en schone energie (campagne duurzame warmte),[i]
  • De Gemeente Leiden bewoners in haar “ga-goed”campagne stimuleert om o.a. pelletkachels aan te schaffen [ii]

Overwegende dat

  • Houtrook zeer vervuilend is, overlast geeft aan omwonenden en gezondheidsschade toebrengt[iii]
  • Stoken van hout klimaatschade oplevert toe door de uitstoot van CO2, methaan en roetdeeltjes,
  • Stoken met hout daarom geen goede vervanger is van aardgas.
  • Er wel een milieuzone is in de Leidse binnenstad, maar houtrook zich onbelemmerd mag verspreiden
  • Milieugroeperingen zoals Milieudefensie en het Longfonds zich inmiddels uitspreken tegen houtstook [iv]

Verzoekt het college

  • Inwoners niet langer te attenderen op deze subsidie en die uit de duurzaamheidscampagne te halen
  • Een ontmoedigingsbeleid voor houtstook te ontwikkelen (houtkachels, pelletkachels, open haarden, tuinhaarden, vuurkorven, barbecues) bijvoorbeel door gebruik te maken van de Stookwijzer[v].

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

[i] http://www.energieoverheid.nl/2017/03/21/duurzaam-bouwen-het-huis-verwarmen/

[ii] https://www.gagoed.nl/160miljoensubsidie/

[iii] Fijnstof door houtstook komt diep in de longen en vergroot de kans op kanker, long- en hartaandoeningen. Voor een overzicht, zie https://houtrookvrij.nl

[iv] https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/probleem-en-oplossing/houtstook

[v] https://www.stookwijzer.nu


Status

Verworpen

Voor

Christen Unie, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CDA, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Contourenplan buitensportaccommodaties

Lees verder

Motie: Controleer de stallen op brandveiligheid 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer