Motie: Controleer de stallen op brand­vei­ligheid 


7 november 2017

RV 170079

Programmabegroting 2017

Motie: Controleer de stallen op brandveiligheid

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 november 2017,

Constaterende dat:

  • Het aantal stalbranden in Nederland elk jaar toeneemt[1]
  • Brandpreventie en –inspectie een taak is van de Omgevingsdienst West-Holland en de brandweer
  • De Omgevingsdienst tot op heden nauwelijks inspecties uitvoert op brandveiligheid in stallen
  • De kans op een stalbrand, met de gruwelijke dood van duizenden dieren tot gevolg, daarom altijd aanwezig is

Overwegende dat

  • Leiden zowel zitting heeft in het Algemeen bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
  • De Omgevingsdienst pas activiteiten onderneemt in opdracht van de deelnemende gemeenten[2]
  • Leiden een van de grotere deelnemende gemeenten is

Verzoekt het college

  • De Omgevingsdienst te laten verkennen om stallen in het gebied systematisch te (laten) controleren op brandveiligheid.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

[1] zie bijv. https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/misstanden/stalbranden/

[2] De Omgevingsdienst West-Holland werkt voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ontmoedig houtstook 

Lees verder

Motie: Gasloos bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer