Motie: Gasloos bouwen


7 november 2017

RV 170072

Leidse warmtevisie

Motie: Nieuwbouw van het gas af

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2017,

Constaterende dat:

  • Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn;
  • Met ingang van 2018 de aansluitplicht op het aardgasnetwerk komt te vervallen;
  • De Leidse Warmtevisie als uitgangspunt stelt dat “We moeten de opgave niet groter maken. Geen nieuwbouw meer aansluiten op het gasnet, geen oude gasleidingen meer vervangen en wanneer er reeds sprake is van een aardgasvrije oplossing geen stap meer terug[1];

Overwegende dat:

  • Leiden koploper wil zijn op gebied van duurzaamheid en de energietransitie[2];
  • Er nog steeds bouwprojecten starten waarin gasinfrastructuur wordt aangelegd;
  • Al in 2015 is aangetoond dat gasloze nieuwbouwprojecten zonder noemenswaardige problemen ontwikkeld kunnen worden[3];

Verzoekt het college:

  • In nieuw te bouwen woningen geen nieuwe aardgas infrastructuur aan te leggen
  • Burgers actief te informeren over alternatieven voor verwarmen en koken

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

[1]Zie besluitpunt 1e van RV Leidse warmtevisie: https://leiden.raadsinformatie.nl/document/5814705/1/RV170072_Vaststellen_van_de_Leidse_Warmtevisie_%28na_inspraak%29

[2] Zie bijvoorbeeld een interview met oa. Paul Dirkse in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/14/aardgasvrij-gaat-niet-vanzelf-12997901-a1573438/

[3] CE Delft (2015). Nieuwbouwwijken zonder gas. Ervaringen en leerpunten. Te downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/06/01/rapport-nieuwbouwwijken-zonder-gas


Status

Aangenomen

Voor

PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Controleer de stallen op brandveiligheid 

Lees verder

Motie: Informeer burgers over dieren voeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer