Motie: Informeer burgers over dieren voeren


7 november 2017

RV 170082

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Motie: Informeer burgers over dieren voeren

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 november 2017,

Constaterende dat:

  • Veel mensen denken dat het voeren van wilde dieren nodig is om de dieren te helpen, in het bijzonder in de koudere wintermaanden;
  • Mensen ervan ook genieten om dieren te voeren in de openbare ruimte.

Overwegende dat

  • Het voeren van dieren in de openbare ruimte leidt tot gezondheidsschade en vroegtijdige sterfte bij dieren (met name watervogels), veelal omdat er te veel en ongeschikt voer wordt aangeboden[1];
  • Het aanbieden van teveel voer aan dieren kan leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit;
  • Dumpen van voedsel ook ongewenste dieren kan aantrekken.

Verzoekt het college

  • Leidse burgers te informeren over de schadelijke effecten van het voeren van dieren in de openbare ruimte, daarbij aandacht te besteden aan zowel dierenwelzijn als waterkwaliteit en aan het bieden van mogelijke handelingsalternatieven;
  • Daarbij eventueel aansluiting te zoeken met campagnes van maatschappelijke organisaties zoals de Dierenbeschermingen de Vogelbescherming;
  • De APV hierop zo mogelijk aan te passen.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

[1] https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=1759


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Gasloos bouwen

Lees verder

Amendement: APV - Fietsreclame

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer