Amen­dement: APV - Fiets­re­clame


7 november 2017

RV 170082

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Onderwerp: APV - Fietsreclame

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 november 2017,

BESLUIT

Als volgt te wijzigen:

Artikel V (uit het RV), waarbij artikel 2:6 (uit de APV) als volgt komt te luiden:

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken, afbeeldingen of samples
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, samples of fietsreclame e.d onder publiek te verspreiden dan wel op andere wijze aan te bieden.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Toelichting:

In Leiden wordt al enige tijd een ontmoedigingsbeleid voor fietsreclame (zoals zadelhoesjes, stuurhangers, fietsstickers) gevoerd. Dit gaat niet altijd goed; nog steeds leidt fietsreclame tot een toename van zwerfvuil. Door een verbod op het verspreiden van fietsreclame expliciet op te nemen kan de gemeente preventief en handhavend optreden en daarmee zwerfvuil voorkomen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer