Partij voor de Dieren pleit voor vergoeding dieren­arts­kosten minima


31 januari 2019

Het lijkt bijna een grap: in Leiden kun je als minima zijnde wel een bezoek aan de dierentuin of zonnebank declareren, maar huisdiereigenaren kunnen niet bij de gemeente aankloppen indien hun huisdier een medische behandeling moet ondergaan. Als het aan ons ligt komt daar op korte termijn verandering in.

De Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn schat dat vijftig procent van de huishoudens die onder de armoedegrens leven één of meer huisdieren heeft.[1] Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat 58,2% van de huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering wel eens heeft besloten om niet naar de dierenarts te gaan wegens gebrek aan geld. Daarnaast heeft 29,4% wel eens besloten om van een behandeling af te zien tijdens een dierenartsbezoek, omdat de portemonnee niet toereikend was.[2] Uit een rondvraag onder dierenartsen in Leiden blijkt dat ook Leidse huisdieren vanwege geldnood bij hun eigenaren te laat of helemaal niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben. Eén dierenarts laat weten dat dieren er soms zo slecht aan toe zijn dat er niet anders rest om ze in te laten slapen.

Wij maken ons er hard voor dat Leidse minima in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van dierenartskosten. Gebrek aan financiële middelen mag voor gezinnen in armoede niet leiden tot uitstel of afstel van een bezoek aan de dierenarts. Onder andere de gemeente Amsterdam en de gemeente Arnhem kennen al een regeling voor dierenhulp aan minima. In Leiden staat het nieuwe armoedebeleid op 14 februari 2019 op de agenda van de raad.

Huisdieren hebben een positieve invloed op het welzijn van hun baasjes. Zo zijn er meer sociale contacten, meer sociale ondersteuning bij stress en de zelfwaarding neemt toe. Huisdieren kunnen ook helpen om een sociaal isolement tegen te gaan.

Lianne Raat, raadslid: ‘Zowel voor het welzijn van mens en dier is de vergoeding van dierenartskosten in het armoedebeleid dan ook van groot belang. Dieren mogen niet de dupe worden van het feit dat mensen weinig geld te besteden hebben.’

[1] Beleidsnota 2019 – 2021 Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, p. 2. Vindplaats: https://huisdierenwelzijn.nl/wp-content/uploads/2019/01/Beleidsnota_2019-2021-versie_6-1-2018.pdf

[2] Huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering en het verkrijgen van voldoende veterinaire zorg voor hun huisdier, p. 24.

Gerelateerd nieuws

Toren Meilaan 210 wordt verticaal bos

Ons amendement voor een verticaal bos en verder vergroeningsplan voor Meilaan 210 is unaniem aangenomen. Samen met GroenLin...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt Schriftelijke Vragen over kap van bomen in Bos van Bosman

Het Bos van Bosman staat bekend als een unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven. Het b...

Lees verder