Partij voor de Dieren stelt Schrif­te­lijke Vragen over kap van bomen in Bos van Bosman


8 maart 2019Het Bos van Bosman staat bekend als een unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven. Het bos heeft zich tot deze prachtige vorm van stadsnatuur kunnen ontwikkelen, doordat er lange tijd niet of nauwelijks in die natuurlijke ontwikkeling is ingegrepen. Tot nu toe...

Tot ontsteltenis van buurtbewoners, de Bomenbond en de Partij voor de Dieren blijkt nu echter dat er bomen gekapt zijn om de zichtlijnen te versterken. Er is onderbegroeiing weggehaald, waardoor bomenbroeders het dit seizoen moeilijk zullen krijgen en bomen langs de waterkant zijn gekapt, waardoor het de ijsvogel onmogelijk wordt gemaakt vis te vangen. Kortom: in onze optiek is hier geen sprake geweest van conserverend groenbeheer.

Daarom stelden wij Schriftelijke Vragen aan het college.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor vergoeding dierenartskosten minima

Het lijkt bijna een grap: in Leiden kun je als minima zijnde wel een bezoek aan de dierentuin of zonnebank declareren, maar h...

Lees verder

Partij voor de Dieren protesteert tegen aanhoudende bomenkap

De Partij voor de Dieren protesteerde vandaag tegen de bomenkapdrift in Leiden. Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt een...

Lees verder