Partij voor de Dieren protes­teert tegen aanhou­dende bomenkap


16 maart 2019

De Partij voor de Dieren protesteerde vandaag tegen de bomenkapdrift in Leiden. Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt een kwart van het Leidse bomenbestand (meer dan 9.000 bomen) gekapt. Een aantal weken geleden zijn er tientallen bomen gekapt in het Bos van Bosman. En nu is de gemeente van plan om drie grote bomen aan het Schuttersveld te kappen, voor het verleggen van een voet- en fietspad. Bomen zijn de longen van onze aarde, en ook van Leiden. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, kappen we in Leiden met kappen.

In het Bos van Bosman, dat bekend staat als unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven zijn onlangs tientallen bomen gekapt. Met als gevolg dat de ijsvogel geen gebruik meer kan maken van de laag hangende bomen langs de waterkant om vis te vangen.
In 2015 heeft de Leidse gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin is opgenomen dat in het Bos van Bosman alleen conserverend groenbeheer wordt toegepast. Ondanks deze uitdrukkelijke wens van de Raad zijn er nu toch bomen gekapt in dit groengebied die het boekje ‘conserverend groenbeheer’ te buiten gaan.

Op dit moment heeft de gemeente plannen voor het kappen van 3 grote bomen aan het Schuttersveld. Voor het verplaatsen van een fietspad moeten twee populieren en één iep wijken. Met name oude bomen vervullen een belangrijke rol in waterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas, en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. De plannen voor aanplant van vervangende bomen is onvoldoende. De Partij voor de Dieren heeft de gemeente dan ook gevraagd om de kapvergunning voor deze bomen te weigeren.

Fractievoorzitter Martine van Schaik: “Nog steeds worden bomen geofferd om een brug of weg aan te leggen. Niet alleen aan het Schuttersveld en in het Bos van Bosman, maar ook in de Leidse Hout en bij de Stevenshof. Het is de hoogste tijd dat de gemeente daarmee stopt en haar plannen aanpast zodat bomen behouden blijven. Wij willen dat Leiden kapt met kappen!”.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt Schriftelijke Vragen over kap van bomen in Bos van Bosman

Het Bos van Bosman staat bekend als een unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven. Het b...

Lees verder

Bomen Schuttersveld mogen blijven!

Op 16 maart protesteerden wij o.a. tegen de kap van deze prachtige bomen aan het Schuttersveld. Ook stelden we Schriftelijke ...

Lees verder