Toren Meilaan 210 wordt verticaal bos


25 januari 2019

Ons amendement voor een verticaal bos en verder vergroeningsplan voor Meilaan 210 is unaniem aangenomen.

Samen met GroenLinks dienden wij dit amendement op 24 januari in. De toren wordt nu uitgevoerd als verticaal bos. Een netto toename van hoeveelheid groen en het toevoegen van hoogwaardig groen op en rond deze locatie is een integraal onderdeel van de potentiƫle bouwplannen en onderdeel van het participatieproces.

Groen is nodig om een stad leefbaar te houden, zeker als we willen verdichten. Vaak gebeurt vergroening achteraf. Wij willen dat natuurinclusief bouwen steeds meer meegenomen wordt in de uitgangspunten bij bouw.