Nieuws


 • september

 • Wat eten we dan? Voed­sel­visie in Leiden

  Ideecafé in teken van voedsel in de stad Op maandag 21 september stond het Groene Ideecafé in het teken van voedsel in de stad. 'Wat eten we dan?' is de titel van het inspiratiedocument voor een Leidse Voedselvisie die door onze fractievoorzitter Martine van Schaik werd gepresenteerd. Zo'n 45 mensen spraken mee over hoe zij de Voedselvisie en Leidse initiatieven konden uitbreiden.Principes vanuit...

  Klimaat­am­bities en terras­ver­warmers gaan niet samen

  Klimaatambities terrasverwarming vormen geen goede combinatie. Wij dienden, samen met GroenLinks een motie in om deze winter geen extra terrasverwarmers toe te staan op de terrassen in Leiden. Gelukkig steunt de meerderheid van de raad deze motie!Bij de bespreking van de Horecavisie later dit jaar praten we verder over terrasverwarming. En tot die tijd genieten we van een drankje op het terras met...

  Motie voor vergroenen van school­pleinen aange­nomen!

  Gisteravond, 17 september, is onze motie voor het vergroenen aangenomen.Vanaf nu gaat het college zich meer inspannen voor vergroening van schoolpleinen en scholen actiever ondersteunen bij het zoeken en verwerven van financiële middelen hiervoor. Uit onderzoek is gebleken dat scholen de voordelen erkennen van vergroening, maar dat er nauwelijks scholen zijn die zelf vergroening financieren. Daarn...

  Samen naar een gezond, duurzaam en dier­vrien­delijk voed­sel­systeem voor Leiden!

  Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus grote kansen voor duurzaamheid. Een aantal steden beschikt al over een Voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. Leiden helaas nog niet. Wij willen daar een aanzet toe geven met een inspiratiedocument voor een Leidse Voedselvisie.Op 15 april 2019 vond er al een sessie plaats in het Groene Ideecafé om met elkaar te brainstormen. Inmidd...