Dankzij onze motie gaat Leiden het aanbod van lokaal en biolo­gisch eten op evene­menten stimu­leren


1 mei 2020

Afgelopen week werd het Evenementenbeleid besproken in de Leidse gemeenteraad. De Partij voor de Dieren zetten in op diervriendelijke en duurzame evenementen. Dankzij onze motie gaat de gemeente het aanbod van lokaal en biologisch eten op evenementen stimuleren.

Lokaal eten en drinken is goed voor het milieu, omdat het enorm bespaart op transport. Biologisch eten is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor dierenwelzijn. Met deze motie zijn we weer een stap dichterbij het doel van de gemeente Leiden om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.

Onze motie om het aanbod van meer plantaardig eten op festivals te stimuleren heeft het op 1 stem na net niet gehaald. Ook ons voorstel om duurzaamheidscriteria zoals bijvoorbeeld plastic gebruik, afvalstromen en energievoorziening te hanteren bij het gemeentelijke subsidiebeleid voor evenementen kon niet op een meerderheid rekenen.

Het is niet mogelijk om het gebruik van dieren bij evenementen te verbieden. Zo’n verbod kan alleen door de landelijke wetgever worden ingesteld. Op dit moment ontmoedigt de gemeente Leiden het gebruik van dieren bij evenementen. Als uit een vergunningaanvraag blijkt dat een organisator dieren wil gebruiken dan gaat de gemeente met deze organisator in gesprek. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat de gemeente hier een stapje verder in ging door het gebruik van dieren af te keuren en dit op haar website en in de aanvraagprocedure van een vergunning mee te nemen. De wethouder kon zich hierin vinden, maar helaas stemde een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel weg. Ook onze motie om geen subsidie meer te verlenen aan evenementen waar dieren worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaas intocht en de 3 Oktober optocht, werd weggestemd. Ondanks dat de gemeente het gebruik van dieren ontmoedigt, vindt zij dat de burgemeester zelf nog wel met de paardenkoets mag deelnemen aan de 3 Oktober optocht, want dat is traditie. Zij was dan ook niet bereid het goede voorbeeld te geven.

We hadden ook aandacht voor de overlast die bewoners van de binnenstad ondervinden van de vele feestjes die daar worden gehouden. Wij hebben dan ook gepleit voor een onderzoek naar overlast waarbij de verschillende belangengroepen, zoals bewoners, feestgangers, maar ook dieren, in kaart werden gebracht en de overlast werd gewogen en gerangschikt. Totdat zo’n onderzoek is gedaan leek het ons een goed idee dat er tot die tijd niet meer evenementen bijkwamen. Beide voorstellen hebben het niet gehaald. Wel heeft de wethouder toegezegd om bij een onderzoek naar het houden van evenementen op de Garenmarkt het karakteriseren van belangengroepen en het rangschikken en wegen van overlast mee te nemen.

De volledige raad stond achter ons voorstel om bij evenementen rolstoeltoegankelijke toiletten onder de aandacht van de organisatoren te brengen.

Wij hebben uiteindelijk tegen het gehele raadsvoorstel gestemd, omdat er te weinig aandacht is voor duurzaamheid. Het verduurzamen van evenementen gaat met kleine stapjes en alles wordt overlegd met organisatoren en ondernemers. Wat ons betreft zijn we dat stadium in 2020 al lang al gepasseerd en moeten er nu echt verdergaande maatregelen op het gebied van duurzaamheid worden getroffen.