Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Lokaal en biolo­gisch eten en drinken stimu­leren


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Lokaal eten en drinken goed is voor het milieu omdat het enorm bespaart op transport;

- Biologisch eten en drinken niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor dierenwelzijn1;

- Het aanbod van lokaal en biologisch eten en drinken op evenementen in Leiden tot nu toe vrij schaars is;

Overwegende dat

- Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- Een (ruimer) lokaal en biologisch aanbod van eten en drinken kan bijdragen aan het klimaatneutrale doel;

Verzoekt het college om

Organisatoren van evenementen te stimuleren om gedurende hun evenementen (meer) lokaal en biologisch eten en drinken aan te bieden.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Het goede voorbeeld

Lees verder

Motie: Evenementenbeleid 2020: Onderzoek naar overlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer