Motie: Evene­men­ten­beleid 2020: Onderzoek naar overlast


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Er in Leiden nog geen onderzoek is gedaan naar de overlast die bewoners – zowel mensen als dieren – ondervinden van de evenementen die in Leiden worden georganiseerd waarbij o.a. belangengroepen worden gekaraketeriseerd en overlast wordt gewogen en gerangschikt;

Overwegende dat

- Eén van de ambities in het Evenementenbeleid Leiden 2020 ‘balans tussen levendigheid en leefbaarheid’ is;

- Menselijke bewoners hinder ondervinden van de evenementen die er worden georganiseerd in met name de Leidse binnenstad;

- Dieren die in Leiden wonen ook hinder ondervinden van evenementen die worden georganiseerd;

Verzoekt het college om

- Onderzoek te doen naar de overlast die bewoners – zowel mensen als dieren – ondervinden van de evenementen die in Leiden worden georganiseerd en daarbij in ieder geval de verschillende belangengroepen te karakteriseren, de overlast te wegen en te rangschikken en bij dit onderzoek naast geluidstechnici ook een sociaal geograaf en ecoloog te betrekken.

- Dit onderzoek aan de Raad te sturen en over de uitkomsten hiervan met haar in gesprek te gaan.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Joost Bleijie – CDA Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Lokaal en biologisch eten en drinken stimuleren

Lees verder

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Plantaardig aanbod stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer