Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Plant­aardig aanbod stimu­leren


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Voedsel verantwoordelijk is voor 20 to 35% van de broeikasgas-uitstoot, waarbij meer dan de helft wordt veroorzaakt door vlees en zuivel;

- Een meer plantaardig dieet niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de gezondheid2;

- Het plantaardig aanbod op evenementen in Leiden tot nu toe nog vrij schaars is;

Overwegende dat

- Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

- Een (ruimer) plantaardig aanbod op evenementen kan bijdragen aan het halen van het klimaatneutrale doel;

Verzoekt het college om

Organisatoren van evenementen te stimuleren om gedurende hun evenementen (meer) plantaardige opties aan te bieden.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Maarten Kersten – Partij Sleutelstad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer