Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Rolstoel­toe­gan­ke­lijke toiletten


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Er tijdens evenementen geen toiletten aanwezig zijn die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers;

Overwegende dat

- Tot de door het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap beoogde inclusieve samenleving ook de toegankelijkheid van evenementen behoort;

- Leiden de ambitie heeft om evenementen zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen te laten zijn;

Verzoekt het college om

De aandacht voor de aanwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten bij evenementen te borgen door dit op te nemen in de aanvraagprocedure inzake een evenementenvergunning.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren Maarten Kersten – Partij Sleutelstad Susannah Herman – D66 Tiny Klever – Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Evenementenbeleid 2020 - Plantaardig aanbod stimuleren

Lees verder

Motie: Geïnformeerde beslissingen rondom ecologische hotspots

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer