Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Het goede voorbeeld


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Er tijdens de 3 Oktoberoptocht paarden worden ingezet om de koets met daarin de burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders rond te rijden;

- Er tijdens de 3 Oktoberoptocht veel lawaai is waar de paarden last van hebben1;

Overwegende dat

- Het gebruik van dieren tijdens evenementen stress en andere aantasting van dierenwelzijn veroorzaakt;

- De gemeente een voorbeeldfunctie heeft, ook waar het de inzet van dieren tijdens evenementen betreft;

Verzoekt het college om

Als gemeente het goede voorbeeld te geven door tijdens de 3 Oktoberoptocht geen paarden te gebruiken.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer