Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Geen subsidie bij gebruik dieren


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Er in Leiden nog steeds evenementen zijn waar dieren worden gebruikt;

- De gemeente het gebruik van dieren bij evenementen op dit moment nog niet kan verbieden;

Overwegende dat

- Het gebruik van dieren tijdens evenementen stress en andere aantasting van dierenwelzijn veroorzaakt;

- De gemeente door middel van het subsidiebeleid het gebruik van dieren kan ontmoedigen;

Verzoekt het college om In het subsidiebeleid op te nemen dat er geen subsidie zal worden verleend aan evenementen waar dieren worden gebruikt.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer