Motie: Evene­men­ten­beleid 2020 - Gebruik dieren afkeuren


23 april 2020

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

- Er in Leiden nog steeds evenementen zijn waar dieren worden gebruikt;

- Er nu bij iedere aanvraag van een evenement standaard in het aanvraagformulier van een vergunning wordt gevraagd of de organisator de wens heeft dieren in te zetten en zo ja, op welke manier;

- De gemeente een ontmoedigingsbeleid voor evenementen met dieren toepast;

- De gemeente altijd in gesprek gaat met de aanvrager als er sprake is van de inzet van dieren bij evenementen;

- De gemeente het gebruik van dieren bij evenementen op dit moment nog niet kan verbieden;

Overwegende dat

- Het gebruik van dieren tijdens evenementen stress en andere aantasting van dierenwelzijn veroorzaakt;

- De gemeente pas na de aanvraag va een evenementenvergunning in gesprek gaat met de aanvrager over de inzet van dieren bij evenementen en dit niet al vooraf afkeurt;

Verzoekt het college om

Het gebruik van dieren tijdens evenementen af te keuren door dit te vermelden op de website van de gemeente en tevens aan de orde te stellen in de module die wordt gebruikt om een evenementenvergunning aan te vragen.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer