Racisme in het Leidse onderwijs


16 juni 2020

Een kwart van de Nederlanders meldt discriminatie te ervaren. Helaas is dit niets nieuws onder de zon: 5 jaar geleden bleek dit ook al. Dit jaar bleek zelfs een opvallende groei van meldingen in het onderwijs. Leiden vormt hierop geen uitzondering.

In een artikel in het Leidsch Dagblad van vorig jaar stond dat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest in de onderwijssector. Er zijn meerdere initiatieven in Leiden gedaan, zoals de Compassiestad, maar vooralsnog lijkt er geen verandering te zijn.

Wij vinden dat in Leiden onderwijs gegeven dient te worden in een veilige pedagogische omgeving voor iedereen en stelden daarom Schriftelijke Vragen aan het college.