Kaasmarkt krijgt een groen karakter dankzij onze motie


18 juni 2020

Op dit moment wordt een Stedebouwkundig Programma van Eisen opgesteld voor de Kaasmarkt. De omwonenden van deze locatie en inwoners van Leiden vinden het wenselijk om dit deel van de stad te vergroenen. Een groene Kaasmarkt vergroot de leefbaarheid van de binnenstad. Natuurlijk zijn wij ook voor deze vergroening.

Dankzij onze aangenomen motie gaat het college de ontwikkelaars wijzen op de mogelijkheid en wenselijkheid om de bebouwing aan te laten sluiten op het gewenste groene karakter van dit deel van de stad en waar mogelijk elementen als groene gevels in te passen in de bebouwing.