Motie: Naar een groene Kaasmarkt


18 juni 2020

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,


Constaterende dat:

- De wens om van de Kaasmarkt een groene oase te maken breed wordt gedragen.

- Er een grote behoefte bestaat om dit deel van de stad te vergroenen.


Overwegende dat:

- Een groene Kaasmarkt de leefbaarheid van de binnenstad zal vergroten.

- Bebouwing deel uit kan maken van de groene uitstraling en bij kan dragen aan het groene karakter van de Kaasmarkt.


Verzoekt het college:

- Ontwikkelaars te wijzen op de mogelijkheid en wenselijkheid om de bebouwing aan te laten sluiten op het gewenste groene karakter van de Kaasmarkt en waar mogelijk elementen als groene gevels in te passen in de bebouwing.Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren

Maarten Kersten - Partij Sleutelstad

Toelichting:

Als we serieus werk willen maken van vergroening van de stad dan moeten we dat niet alleen achteraf toevoegen, maar in alle onderdelen van de planvorming meenemen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Heroverweeg het snelfietspad Nachtegaallaan

Lees verder

Motie: Parkeervergunning, de vervuiler betaalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer