Schrif­te­lijke Vragen: Racisme in het Leidse onderwijs


Indiendatum: jun. 2020

Een kwart van de Nederlanders meldt discriminatie te ervaren. Helaas is dit niet iets nieuws onder de zon: 5 jaar geleden bleek dit ook al. Er is dus geen daling waargenomen in het aantal meldingen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau betreffen de meldingen vaak ernstige gevallen. Bovendien is er dit jaar een opvallende groei van meldingen in het onderwijs.

Dit speelt ook in Leiden. Volgens een artikel in het Leidsch Dagblad van vorig jaar zijn er in het verleden al meerdere incidenten geweest in de onderwijssector, e.g. de Universiteit Leiden. Ook uit klachten op sociale media naar aanleiding van een aan discriminatie gerelateerd bericht van de Universiteit Leiden blijkt dat racisme een structureel probleem is. Er zijn meerdere initiatieven in Leiden gedaan (e.g. Leiden Compassiestad), maar alsnog lijkt er geen verandering te zijn.

De gemeente heeft geen directe invloed op de werkwijze en curricula van scholen. Echter, de negatieve effecten van ervaren discriminatie en racisme, komen wel deels op het bordje van de gemeente. De negatieve effecten van discriminatie en racisme zijn bijvoorbeeld terugtrekking uit de samenleving, het verlies van vertrouwen in instituties of schooluitval. Daarnaast kan racisme negatieve fysieke en mentale gezondheidseffecten hebben op leerlingen, studenten of medewerkers. Bovendien draagt discriminatie in het onderwijs bij aan het overdragen van negatieve vooroordelen en aan een negatief zelfbeeld bij de slachtoffers. De Partij voor de Dieren vindt dat in Leiden onderwijs gegeven dient te worden in een veilige pedagogische omgeving voor iedereen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent het College deze cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau?

2. Vindt het College dat ze voldoende zicht heeft op racisme in het onderwijs?

a. Zo nee, wat kan het college doen om beter grip op dit probleem te krijgen?

b. Zo ja, welke informatie heeft het college over racisme in het Leidse basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO? (Denk hierbij aan meldingen van discriminatie of racisme door leerlingen, studenten of medewerkers).

3. Gebeurt er volgens het College nu voldoende om te waarborgen dat het Leidse onderwijs vrij is van racisme en discriminatie?

a. Zo nee, op welke manier kan het College het onderwijs ondersteunen bij het optreden tegen racisme en discriminatie?

b. Zo ja, waarom is er nu nog steeds sprake van een stijging in het aantal meldingen van discriminatie in het onderwijs?

De Partij voor de Dieren steunt een verandering in het onderwijs om een veilige pedagogische omgeving op systematische wijze te waarborgen. Drs. Esajas heeft een keurmerk ontwikkeld tegen racisme in het onderwijs. Esajas is gedragswetenschapper en heeft eerder een soortgelijk keurmerk geïntroduceerd in het voetbal, dat onder andere omarmd wordt door de KNVB.8

4. Is het College bereid dit keurmerk aan te bevelen in het Leidse onderwijs, zodat er een concrete stap gezet kan worden richting een veilige pedagogische omgevingen voor alle leerlingen en studenten?

a. Zo nee, waarom niet?

b. Zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer