Schrif­te­lijke Vragen: Boeren­protest in Leiden


Indiendatum: jul. 2020

Op maandagavond 6 juli kwamen boze boeren met tractoren naar het politiebureau aan de Langegracht in Leiden om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten.

Het Leids Dagblad schreef dat er meer tractoren waren dan aangekondigd en dat de demonstranten geen 1,5 meter afstand tot elkaar hielden (zie https://www.leidschdagblad.nl/... grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het boerenprotest dat op 6 juli 2020 in Leiden plaatsvond:

1. Was deze demonstratie tijdig aangekondigd (tenminste 48 uur van tevoren)?

2. Hoeveel personen deden mee aan de demonstratie? Hoeveel landbouwvoertuigen waren daarbij betrokken?

3. De organisatie zegt zelf (in het Leids Dagblad) dat ze een te lage inschatting heeft gegeven van het aantal deelnemers en het aantal landbouwvoertuigen. Is het college bereid om de organisatie hierop aan te spreken?

4. Heeft het samenkomen van meerdere grote landbouwvoertuigen in de Leidse binnenstad, gezorgd voor een verstoring van de openbare orde? Zo ja, op welke manier (denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, overlast voor het verkeer)? Heeft het geleid tot schade aan gemeentelijke of particuliere eigendommen? Zo ja, op welke manier en is het college van plan de schade te verhalen op de organisatie? Is op enig moment de veiligheid van deelnemers of omstanders in gevaar gekomen?

De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van het recht op demonstratie van harte. Echter, gebruik maken van zware landbouwvoertuigen voegt weinig inhoudelijks toe aan het punt dat boeren willen maken, maar lijkt vooral te gebeuren vanuit publicitaire overwegingen of de behoefte om te intimideren. De Partij voor de Dieren vindt dat boeren ook prima kunnen demonstreren zonder zware en vervuilende tractoren.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van tractoren weinig toevoegt aan het inhoudelijke punt dat de boeren willen maken?

6. Heeft het college overwogen om geen toestemming te geven aan een demonstratie met tractoren, en om boeren te vragen zonder landbouwvoertuigen te demonstreren? Zo ja, waarom is hier geen gehoor aan gegeven? Zo nee, waarom niet?


Het Leids Dagblad signaleert verder dat het omstanders niet lukte om 1,5 meter afstand te bewaren. De organisatie had het aantal onderschat, maar volgens het Leids Dagblad stelde de politie dat ze al wel rekening hield met een grotere opkomst.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de regel om 1,5 meter afstand te bewaren voor iedereen boven de 18 jaar geldt, en dat demonstrerende boeren daarop geen uitzondering vormen?

8. Heeft de politie handhavend opgetreden toen demonstranten geen 1,5 meter afstand bewaarden? Zo ja, hoeveel waarschuwingen zijn gegeven? Zo ja, hoeveel boetes zijn gegeven? Zo nee, waarom niet?

9. Is overwogen om de demonstratie naar een andere locatie te verplaatsen, net zoals vorige maand gebeurde bij het Black Lives Matter protest? Zo nee, waarom niet?


De Partij voor de Dieren wijst al jaren op de desastreuse gevolgen van intensieve veehouderij voor het milieu, voor dierenwelzijn en voor biodiversiteit. En inmiddels lijkt dat besef ook bij de landelijke overheid door te dringen. Er komen dus -hopelijk- nog meer maatregelen waar boeren zich mogelijk niet in kunnen vinden.

10. Is het college bereid om mogelijke toekomstige acties waarbij tractoren betrokken zijn, te verbieden? Zo nee, waarom niet? Noot: het gaat dus niet om het verbieden van demonstraties, maar het voorkómen van het gebruik van (landbouw)voertuigen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer