Schrif­te­lijke Vragen: beschutting van koeien in de wei


Indiendatum: jul. 2020

Ook koeien hebben last van de warmte en een brandende zon als ze zonder schaduwmogelijkheden in de zon staan. Stichting Wakker Dier heeft daarvoor een meldpunt voor hittestress in het leven geroepen.

Ook in Leiden staan er koeien zonder beschutting in de wei, ik werd erop gewezen dat dit het geval is in het park Cronesteyn. In de weilanden aan de kant van de Europaweg is dit het geval. Deze weilanden bieden geen enkele vorm van beschutting of schaduwmogelijkheden.

Navraag leerde dat deze koeien van ‘boer Jan’ uit Alphen aan de Rijn zijn, die de grond pacht van de gemeente Leiden. Het gaat hier om zogenaamde vleeskoeien, die dus niet naar de stal gaan, maar de hele zomer in de wei verblijven.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van der Kaap (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er voor schuilstallen, dan wel een andere vorm van beschutting voor koeien in de wei moet worden gezorgd? Zo ja, is het college bereid de pachter/grondgebruiker hierop aan te spreken? Zo ja op welke termijn? Zo nee waarom niet?

2. Is het college bereid een voorwaarde om te voorzien in een vorm van beschutting op te nemen in de pachtovereenkomst? Zo nee, waarom niet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer