Schrif­te­lijke Vragen: Kerst­ver­lichting in de zomer


Indiendatum: aug. 2020

Afgelopen week liet het Centrummanagement via haar Facebookpagina het volgende weten: “Nee, het is nog geen kerst, maar vanaf deze week staat de duurzame sfeerverlichting op de Nieuwe Rijn wel tijdelijk aan! Zo zorgen we in dit ongewone jaar voor een nog gezelligere zomer in de Leidse binnenstad.” Op 25 augustus 2020 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel waarin bioloog Rinny Kooi stelt dat het nu al aansteken van de kerstverlichting kwalijk is voor de biodiversiteit.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de kerstverlichting in de zomer.

1. Is het bekend of de ondernemers in de binnenstad de wens hadden om de kerstverlichting nu al aan te zetten? Of is het verzoek tot het eerder aanzetten van de kerstverlichting op eigen initiatief van het Centrummanagement gedaan?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het (nu al) aanzetten van de kerstverlichting een slechte invloed kan hebben op de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het nu al aanzetten van de kerstverlichting niet bijdraagt aan het besparen van energie? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het nu al aanzetten van de kerstverlichting haaks staat op de duurzaamheidsambities van de gemeente Leiden en de titel van BiodiverCity? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat Centrummanagement met het aanzetten van kerstverlichting in de zomer, een verkeerd voorbeeld geeft aan ondernemers en inwoners?

Eerder schreef het Leidsch Dagblad: “Het gaat niet alleen om duisternis op zichzelf, maar vooral om een duidelijke afwisseling van de licht en donker. Voor planten, dieren en mensen is dat essentieel voor het behoud van een gezond bioritme. Sfeerverlichting van monumenten, reclameborden, straatverlichting, licht van kassen en sportvelden zijn de belangrijkste bronnen van lichtvervuiling.”

6. Is het college bereid om te onderzoeken welke verlichting in de stad ‘s avonds na een bepaald tijdstip kan worden uitgezet, zodat dieren, maar ook mensen minder worden gestoord in hun ritme?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer