Schrif­te­lijke Vragen: Het losla­tende camou­fla­gedoek aan de Morspoort parkeer­garage


Indiendatum: sep. 2020

Eind februari 2020 werd de Partij voor de Dieren er op gewezen dat er stukjes plastic van het camouflagedoek dat bevestigd is aan de Morspoort parkeergarage loslaten en op straat en in de groenstroken terecht komen. De gemeente heeft op 25 februari 2020 via Twitter laten weten dat het probleem bekend is en dat zij elke dag ter plekke is om het losgeraakte plastic op te ruimen. Naar een structurele oplossing wordt nog gezocht. Het college kondigde in augustus van dit jaar aan het doek in zijn geheel van de garage te zullen verwijderen. Het Leidsch Dagblad schrijft op 26 september 2020 dat het doek toch niet binnenkort zal worden verwijderd, omdat er eerst een alternatief gevonden moet worden.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het loslatende camouflagedoek aan de Morspoort parkeergarage.

1. De gemeente heeft in haar tweet van 25 februari 2020 aan gegeven dagelijks het losgeraakte plastic op te ruimen. Doet zij dit nog steeds dagelijks? Zo ja, hoe kan het dan dat het gras bezaaid ligt met losgeraakt camouflagedoek?

De gemeente heeft in haar tweet van 25 februari 2020 aan gegeven dat er wordt gezocht naar een structurele oplossing. In het krantenartikel ‘Verweerd camouflagenet om Morspoortgarage kan pas weg als er een vervanger is gevonden’ van 26 september 2020 valt te lezen dat er nog steeds geen structurele oplossing is.

2. Heeft het college zicht op wanneer het camouflagedoek vervangen wordt?

3. Waarom duurt het zo lang om een structurele oplossing te vinden?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat door het losgeraakte plastic schade wordt toegebracht aan het milieu, natuur en dieren?

5. Wat vindt het college er van dat het losgeraakte plastic door heel Leiden kan gaan rondzwerven of dat misschien zelfs al wel doet?

Het losrakende camouflagedoek is niet de enige bron van plasticvervuiling in de openbare ruimte. Eerder stelde de Partij voor de Dieren vervuiling en schade aan natuur en milieu door plastic netjes op de Lammermarkt aan de orde. De Partij voor de Dieren wil zeer terughoudend zijn wat betreft toepassingen van plastic in de openbare ruimte.

6. Deelt het college de wens van de Partij voor de Dieren om zo min mogelijk plastic in de openbare ruimte te gebruiken? Zo ja, hoe gaat het college hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer