Schrif­te­lijke Vragen: Ruimte voor het maai­beleid en de huidige droogte in Leiden


Indiendatum: jun. 2020

Eind mei 2020 werd de Partij voor de Dieren erop gewezen dat er gele, verdroogde grasvelden (waaronder aan de Zuster Meijboomstraat, zie de foto’s hieronder) ook tijdens de aanhoudende droogte van nu, wekelijks gemaaid worden met zware maaimachines, met stofwolken en kapotgereden gras tot gevolg. Door te maaien met het huidige warme en aanhoudend droge weer houdt het gras minder vocht vast en is het slechter bestand tegen de hitte. Hierdoor droogt het nog sneller uit en vergeelt het gras nog sterker1.

Het huidige intensieve maaibeleid kan schadelijk zijn voor het gras, de biodiversiteit en onnodig maaien lijkt ook nog eens een verspilling van gemeentelijke gelden.

Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor een maaibeleid dat is afgestemd op de situatie en waarbij de maaifrequentie wordt aangepast aan de weersomstandigheden. Een eerste stap hierin kan zijn door ten tijde van droogte de maaifrequentie te verlagen.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het maaibeleid tijdens de huidige droogte in Leiden:

1. Waarom worden gazons gemaaid als het gras door de droogte amper groeit?

2. Hoe vaak worden de gazons gemaaid? Is dit een vooraf vastgestelde frequentie?

3. Is de maaifrequentie contractueel vastgelegd met groenbeheerders? Zo ja, welke ruimte is er om afspraken te veranderen of te herzien?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het maaien van gele, droge grasvelden ten tijde van langdurige droogte schade toe kan brengen aan het gras?

5. Wordt de frequentie afgestemd op de weersomstandigheden, zoals de aanhoudende droogte van nu? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

6. Is het college bereid tot een flexibeler maaibeleid, waarbij de maaifrequentie wordt afgestemd op de situatie en de weersomstandigheden?

a. Zo ja, per wanneer kan hiermee worden gestart en op welke wijze wil het college dat vormgeven?

b. Zo ja, wat zijn de financiële gevolgen hiervan?

c. Zo nee, waarom niet?

7. Bij de keuze voor aanplant van openbaar groen let de gemeente Leiden op aspecten als klimaatadaptatie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Op welke manier verandert het groenbeheer zodat het openbaar groen bestendig is tegen de gevolgen van de klimaatverandering?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer