Wat eten we dan? Voed­sel­visie in Leiden


28 september 2020

Ideecafé in teken van voedsel in de stad

Op maandag 21 september stond het Groene Ideecafé in het teken van voedsel in de stad. 'Wat eten we dan?' is de titel van het inspiratiedocument voor een Leidse Voedselvisie die door onze fractievoorzitter Martine van Schaik werd gepresenteerd. Zo'n 45 mensen spraken mee over hoe zij de Voedselvisie en Leidse initiatieven konden uitbreiden.

Principes vanuit de Doughnut economy van Kate Raworth vormen de basis voor het inspiratiedocument de Leidse Voedselvisie: het sluiten van kringlopen, het zorgvuldig omgaan met bodem, water en andere bronnen en het sociale streven om mensen erbij te betrekken en hen niet uit te sluiten.

Tegelijk met het presenteren van deze visie werd op deze avond ook de ambitie geagendeerd om in navolging van Amsterdam ook een doughnut stad te worden. Op naar Leiden Doughnut stad!