Schrif­te­lijke Vragen over muskus­rat­ten­klemmen in losloop­gebied Stevenshof


6 april 2020

Aan het Tine Tammespad in de Stevenshof zijn bordjes aangetroffen met een waarschuwing dat in op die plaats muskusratten worden gevangen met klemmen. Op het bordje worden hondeneigenaren gewaarschuwd om hun hond niet los te laten lopen, terwijl het Tine Tammespad juist in een hondenlosloopgebied ligt.

Op het 'waarschuwinsbordje' staat een telefoonnummer vermeld van het muskusrattenbeheer. Wij hebben dat nummer gebeld. Een medewerker (naam kan op verzoek verstrekt worden) gaf aan dat Leiden haar hondenlosloopbeleid maar aan moest passen als er in losloopgebieden klemmen geplaatst werden.

Wij vragen ons meerdere zaken af. Zoals of deze klemmen echt nodig zijn, want veroorzaken de muskusratten overlast? En zo ja: waarom worden deze dieren dan op deze niet duurzame, niet effectieve en niet diervriendelijke wijze gevangen en gedood? En waarom zijn deze klemmen in een hondenlosloopgebied geplaatst? Daarom stelden wij Schriftelijke Vragen.