Schrif­te­lijke Vragen: Muskus­rat­ten­klemmen in de Stevenshof


Indiendatum: apr. 2020

Aan het Tine Tammespad in de Stevenshof zijn bordjes aangetroffen met een waarschuwing dat in op die plaats muskusratten worden gevangen met klemmen. Op het bordje worden hondeneigenaren gewaarschuwd om hun hond niet los te laten lopen. Het Tine Tammespad ligt in een hondenlosloopgebied.

Op het bordje staat een telefoonnummer vermeld van het muskusrattenbeheer. Wij hebben dat nummer gebeld. Een medewerker (naam kan op verzoek verstrekt worden) gaf aan dat Leiden haar hondenlosloopbeleid maar aan moest passen als er in losloopgebieden klemmen geplaatst werden.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de inzet van muskusrattenklemmen in de Stevenshof en andere plaatsen in Leiden.

1. Is het college op de hoogte van het plaatsen van muskusrattenklemmen in het water grenzend aan het losloopgebied voor honden in de Stevenshof?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een ondoordachte gang van zaken is om muskusrattenklemmen in een losloopgebied voor honden te plaatsen?

3. Wat vindt het college van de opmerking van de medewerker van het muskusrattenbeheer dat Leiden haar losloopbeleid maar aan moet passen aan de plaatsen waar het muskusrattenbeheer muskusrattenklemmen wil plaatsen?

4. Is het college bereid om contact op te nemen met het muskusrattenbeheer en/of het waterschap en te verzoeken om de onmiddellijke verwijdering van deze klemmen?

5. Waarom zijn er muskusrattenklemmen aan het Tine Tammespad geplaatst? Wanneer zijn die klemmen geplaatst? Welke concrete schade en/ of overlast is door muskusratten veroorzaakt in de directe omgeving van het Tine Tammespad? Welke alternatieven voor het voorkomen van schade en/ of overlast zijn er overwogen?

6. Zijn er ook op andere locaties in Leiden muskusrattenklemmen geplaatst? Zo ja: waar? Zo ja: welke schade en/of overlast door muskusratten was er waardoor tot bestrijding van de muskusrat werd overgegaan?

7. Wat vindt het college ervan dat op Leids grondgebied muskusratten worden gevangen en gedood?

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het doden van dieren om schade en/ of overlast te bestrijden niet duurzaam, niet effectief en niet diervriendelijk is?

9. Is het college bereid om met het muskusrattenbeheer en het waterschap in gesprek te gaan om te kijken naar alternatieven voor het voorkomen van schade en/of overlast door muskusratten? Zo nee: waarom niet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer