Samen naar een gezond, duurzaam en dier­vrien­delijk voed­sel­systeem voor Leiden!


11 september 2020

Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus grote kansen voor duurzaamheid. Een aantal steden beschikt al over een Voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. Leiden helaas nog niet. Wij willen daar een aanzet toe geven met een inspiratiedocument voor een Leidse Voedselvisie.

Op 15 april 2019 vond er al een sessie plaats in het Groene Ideecafé om met elkaar te brainstormen. Inmiddels ligt er het inspiratiedocument voor de gemeente in concept klaar en nodigen we je graag uit om mee te denken over - en te werken aan - de uitwerking van de actielijnen!

Het programma van het Groene Ideecafé op 21 september in Scheltema (Marktsteeg 1, Leiden) staat daarom in het teken van de Leidse Voedselvisie:
- Hoe sluiten we de voedselkringlopen in de Leidse regio?
- Hoe wordt ons menu thuis en buitenshuis duurzaam, eerlijk en gezond?
- Hoe maken we de droom van een eetbare stad waar?

Denk, praat en werk met ons mee aan de Leidse Voedselvisie op 21 september!

Je kunt je aanmelden via ideecafe@ideewinkel.nl

Programma


19:30 Zaal open, inloop

20:00 Welkom en introductie Groene Idee Cafe, Ckees van Oijen

20:05 Inspiratie film Kate Raworth over City Doughnut

20:20 Introductie Leidse Voedselvisie – Martine van Schaik, Siebrand van der Ploeg, Wim Smit

20:40 Brainstorm in 2 rondes over plannen en projecten rond de 3 actielijnen uit de Leidse Voedselvisie:

1. Duurzame en gezonde voeding als norm

2. Voedingsketens: kort, lokaal en eerlijk

3. De eetbare stad (en omgeving)

20:45 Ronde 1: (facilitators: Siebrand van der Ploeg, Maura Gardeniers en Sally Schlebaum)

21:15 Pauze

21:30 Ronde 2: (idem)

21:50 Verzamelen van input en bepalen vervolgstappen

22:00 Napraten … op afstand

Corona maatregelen: RIVM-richtlijnen en aanwijzingen Scheltema graag opvolgen.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bomen kappen? Bomen herplanten!

Vorige week donderdag werd een wijzigingsvoorstel voor het Bomenfonds besproken. Het Bomenfonds is een fonds waarin geld gest...

Lees verder

Motie voor vergroenen van schoolpleinen aangenomen!

Gisteravond, 17 september, is onze motie voor het vergroenen aangenomen.Vanaf nu gaat het college zich meer inspannen voor ve...

Lees verder