Concreet plan om racisme in het onderwijs tegen te gaan


12 november 2020

Dankzij onze motie gaat het college aan de slag met een concreet plan van aanpak om racisme in het onderwijs tegen te gaan.

Racisme in het onderwijs is namelijk wel in de huidige programmabegroting opgenomen maar het is niet duidelijk op welke manier hier invulling en opvolging aan wordt gegeven.

Met een concreet plan van aanpak, waarin ook succesfactoren en een tijdspad worden opgenomen, komt daar verandering in.

Gerelateerd nieuws

Kappen met kappen: geen vierde hockeyveld in het Roomburgerpark

Op zondag 11 oktober voerden we actie tegen de komst van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Er dreigen 67 bomen gek...

Lees verder

Milieuvervuiling in de Spoorweghaven

Tussen de Potgieterlaan en het spoor ligt de Spoorweghaven. In de Spoorweghaven liggen meer dan 50 boten aangemeerd, waarvan ...

Lees verder