Teken je ook voor het refe­rendum voor het Room­bur­gerpark?


7 december 2020

Zoals al eerder bekend gemaakt wil de hockeyclub uitbreiden met een vierde (kunstgras) hockeyveld in het Roomburgerpark. Dit plan betekent meer herrie, meer hekken, meer lichtmasten, meer hittestress en meer plastic in

De bezwaren die wij hebben:

- Het plan leidt tot aantasting van natuur en biodiversiteit.
- 67 bomen moeten worden gekapt.
- Een goed functionerende speeltuin wordt rücksichtsloos ontworteld.
- Er is onvoldoende draagvlak in de wijk.
- Het college zet enorm veel publiek geld (5,9 miljoen euro!) in voor het bedienen van de privé belangen van de hockeyclub.

De meerderheid van de partijen in de gemeenteraad zijn vóór de komst van dit extra hockeyveld. De enige mogelijkheid om de discussie te beïnvloeden is een referendum.

Vanaf vandaag kun je daarvoor (digitaal) je handtekening zetten op: https://roomburgerparkgroen.nl...

Jij tekent toch ook?

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Milieuvervuiling in de Spoorweghaven

Tussen de Potgieterlaan en het spoor ligt de Spoorweghaven. In de Spoorweghaven liggen meer dan 50 boten aangemeerd, waarvan ...

Lees verder

Ruim voldoende handtekeningen voor het referendum Roomburgerpark

Voor het referendumverzoek over de herinrichting van het Roomburgerpark zijn in totaal 5.848 steunbetuigingen binnengekomen!D...

Lees verder