Harbert van der Kaap


Duoraadslid

Harbert van der Kaap is in 2014 als duo-raadslid gestart bij de Partij voor de Dieren Leiden. Vanaf maart 2018 werd Harbert raadslid, en sinds maart 2022 ondersteunt hij de Partij voor de Dieren weer als duo-raadslid. Harbert woont in de wijk Cronesteyn, van waaruit hij zich inzet voor een duurzamer Leiden. Harbert: ‘’Wat ik wil bereiken is dat de stad die we doorgeven aan onze kinderen een gezonde, groene stad is, waar plaats is voor mens én dier.’’

We moeten stoppen met groeidenken
Om Leiden ook op langere termijn leefbaar te houden voor mens en dier moeten we als het aan Harbert ligt verder kijken dan de menselijke belangen van het hier en nu: ‘’We moeten simpelweg af van het groeidenken. We moeten echt stoppen met het zien van economische groei als het grootste ideaal. In plaats daarvan moeten we onze manier van leven weer in balans brengen met dieren, natuur en milieu.’’ Harbert bedrijft dan ook politiek vanuit de wetenschap dat we niet losstaan van onze omgeving. We maken er allemaal deel van uit, en zijn er onlosmakelijk mee verbonden.

Echt duurzame energie
Een van de punten waar Harbert zich hard voor maakt is écht duurzame en lokaal opgewekte energie: ‘’Dus geen gegoochel met een warmtepijp uit Rotterdam, waar restwarmte van de fossiele industrie verkocht wordt als duurzaam en groen. Goochelen laat ik liever aan Hans Klok over, dat past niet bij de overgang naar duurzame en groene energie.’’

Contactgegevens:
H.van.der.Kaap@gemeenteraadleiden.nl