Amen­dement: Hoogte tarieven dekschuiten


1 oktober 2015

RV 15.0047 Scenario's met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water
A150047/2

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 1 oktober 2015,

BESLUIT:

  • besluit 1. h. toewijzing van ligplaatsen, als volgt te wijzigen:
    De keuze voor optie a (wachtlijst) bij beslispunt 1h aan te passen in: te kiezen voor optie b (loting).

Toelichting
In 2012 heeft het college de eigen administratie op het gebied van de bedrijfsvaart opgeschoond, waardoor sommige ondernemers zich geconfronteerd zagen met verhogingen van honderden en soms zelfs duizenden procenten. Omdat de bedrijfsvoering van sommige ondernemingen hierdoor serieus in gevaar zouden komen, heeft de Raad toen besloten om de tariefsverhoging voor historische bedrijfsvaartuigen en dekschuiten, beunbakken, duw- en sleepboten in te perken.

Echter, drie jaar later komt het college al met het voorstel om deze beperking af te schaffen en de ondernemers te confronteren met een verhoging van circa 450%[1]. De situatie is echter niet noemenswaardig veranderd, waardoor de bedrijfsvoering van deze bedrijven wederom in gevaar komt. Vandaar dit amendement.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

[1] Uitgaande de prijzen van 2014 en een gelijktrekking van de prijzen naar het niveau van passagiersschepen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, CDA, Christen Unie, PvdA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer