Motie: Groene Green­tower


9 april 2015

RV 15.0013 Kaderbesluit Greentower
M150004/1

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 9 april 2015,

Constaterende dat:

 • Leiden zich wil profileren als een duurzame en innovatieve stad;
 • aan de Greentower in het voorliggende kaderbesluit geen bijzondere eisen aangaande duurzaamheid worden gesteld;
 • de Greentower de naam Greentower ook op haar gevel gaat dragen;

Overwegende dat:

 • dit in feite reclame is voor de firma Green Real Estate;
 • er strenge eisen gesteld worden aan gevelreclame in het centrum, maar ook het buitengebied niet alles is toegestaan[1];
 • het niet wenselijk is als een bouwer of projectontwikkelaar voor eeuwig zijn bedrijfsnaam op het gebouwde pand plaatst;
 • de Greentower een gezichtsbepalend pand wordt aan de zuidelijke toegangsweg in Leiden, waarbij extra eisen aan duurzaamheid gesteld zouden kunnen worden;
 • de naam “Greentower” zonder zichtbare duurzame uitvoering in feite een misleidend is;

Verzoekt het College:

 • de naam Greentower niet op de gevel toe te staan, tenzij aan de projectontwikkelaar aanvullende wensen extra wensen worden meegegeven op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt aan:
  - groene gevels
  - groen dak
  - energieneutraal danwel energieproduceren
  - duurzame materiaalkeuze
 • in het andere geval een andere naam voor het pand te bedenken die een link heeft met de Leidse historie van deze locatie.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, D66, Christen Unie, CDA, GroenLinks, VVD, SP

Lees onze andere moties

Motie: Speldje voor gemeenteraadsleden

Lees verder

Motie: Maak geen park van het Bos van Bosman

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer