Motie: Woon­functie Huma­nities Campus


5 juli 2017

Motie Woonfunctie Humanities Campus

RV: 17.0047

Onderwerp: Ontwikkeling stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan.

De Raad, bijeen op 4 juli 2017

Constaterende dat:

  • In Leiden, in tegenstelling tot andere steden, universiteit, studenten en burgers door en naast elkaar wonen.
  • Ook bij de bouw van het Witte Singel Doelen complex gekozen is voor het mengen van academische en woonfuncties.
  • Dit door de huidige bewoners en de Universiteit als positief wordt ervaren.
  • Het opnemen van een woonfunctie in de nieuwbouw breed gedragen wordt.

Overwegende dat:

  • Een sterke woonfunctie vanuit het oogpunt van diversiteit en vermenging van functies wenselijk is.
  • Er geen reden is dit principe bij nieuwbouw te verlaten.
  • De overgrote meerderheid van de bewoners niet naar elders wil verhuizen.

Verzoekt het College:

  • In haar onderhandelingen met de Universiteit als uitgangspunt te hanteren dat alle huidige bewoners de mogelijkheid krijgen terug te keren naar een woning in het WSD-complex.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer