Paling­motie


22 augustus 2010

Motie vreemd aan de orde van de dag

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 mei 2010,

Constaterende dat:

  • bij lunches van het college, bij recepties en in het bedrijfsrestaurant visproducten worden geserveerd afkomstig van paling;

Overwegende dat:

  • in Nederland de palingstand sinds 1950 met 95% is teruggelopen;
  • de hoeveelheid paling die ons land via de zee binnentrekt (glasaal) nog maar 1% is van het niveau van 1980;
  • De paling ook wereldwijd wordt bedreigd;
  • paling om deze reden van de menukaart is gehaald in de Tweede Kamer en verschillende andere overheden, waaronder het Hoogheemraadschap van Rijnland;
  • de minister van LNV heeft opgeroepen tot een verbod op aal in de paaimaand oktober;
  • er voor visliefhebbers duurzamere alternatieven beschikbaar zijn zoals aangegeven in de viswijzers van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee.

Verzoekt het college:

  • per direct te stoppen met het aanbieden van paling bij maaltijden en recepties die door de gemeente worden aangeboden;
  • te bevorderen dat de gemeente bij haar verdere visinkoopbeleid uitsluitend vis selecteert die in de visgids van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee als duurzaam wordt aanbevolen;
  • de inkoop van overige duurzame producten te bevorderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Pieter Kos (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)

Toelichting:
De vermindering van de glasaal sinds 1980 is dramatisch. Er is nu slechts 1% van de glasaal in 1980 en 5% van de rode aal die er in 1950 was. Reden is de vangst van de glasaal op weg naar Europa, maar vooral het geringe aantal schieralen dat terugkeert naar hun paaiplaatsen in de Sargasso Zee. In Nederland wordt 1000 ton aal per jaar gevangen, een derde deel daarvan is schieraal. De Nederlandse kweeksector (ca. 5.000 ton per jaar) gebruikt daarvoor jaarlijks 12 ton glasaal.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, Christen Unie, SP

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement: Behoud natuurareaal Kikkerpolder, Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer