Begrazing Crone­steyn


20 februari 2018

Polderpark Cronesteyn wordt, in opdracht van de gemeente, sinds 2012 begraasd door een kudde schapen. Op 18 februari 2018 ontving de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid meerdere signalen (oa brief van de Imkersvereniging Leiden) over de vergoeding die de schaapherder ontvangt voor de begrazing. Deze zou niet kostendekkend zijn en daardoor ziet de schaapherder zich genoodzaakt om met de begrazing stoppen.

Wij maken ons hierover zorgen.

4 november 2017, De schapen in Cronensteyn

Begrazing door schapen heeft verschillende voordelen ten opzichte van machinaal maaien. Zo levert begrazing door schapen een positieve bijdrage aan de biodiversiteit met name variƫteit van bloemen en planten en dus ook insecten. Schapen gaan selectief te werk en grazen bijvoorbeeld de giftige Reuzenberenklauw weg. Ook biedt begrazing door schapen unieke educatieve mogelijkheden voor scholen en passanten en is het waardevol cultureel erfgoed.

Reden genoeg om vragen te stellen! Dat deden we samen met GroenLinks en de ChristenUnie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief