Oproep voor gedenkplek Keti Koti


Herdenking van afschaffing van slavernij

3 juli 2022

“Het is belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze het verleden kunnen overdenken en met elkaar in gesprek kunnen gaan” - Jacintha Groen, voorzitter comité 30 juni/1 juli Leiden

Op 30 juni organiseerde het comité 30 juni/1 juli Leiden voor het tweede jaar de Leidse herdenking van de afschaffing van de slavernij bij Museum Volkenkunde. Het comité 30 juni/1 juli herhaalde hier de oproep voor een monument in de stad ter nagedachtenis aan dit pijnlijke hoofdstuk van onze geschiedenis.

Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen gehoor geven aan deze oproep voor een monument of fysieke gedenkplek. Want we kunnen ons verleden niet wegstoppen. We moeten het een plek geven. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een stad en samenleving waarin iedereen goed behandeld wordt en waarin we leren van ons verleden. Zo erkennen we het slavernijverleden en geven we het samen een plek.

Die oproep doen we nu, omdat het deze week Keti Koti is. Voor veel mensen een beladen en bijzondere dag. Dan herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij. Keti Koti betekent letterlijk ‘ketenen gebroken’.

Afgelopen donderdag is in Leiden een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door partners in de stad. Hoe mooi zou het zijn als deze herdenking jaarlijks georganiseerd kan worden op een fysieke gedenkplek in de stad. Volgend jaar, in 2023, staan we op gepaste wijze stil bij het Leidse slavernijverleden. Dan is het namelijk 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen is afgeschaft. In het nieuwe beleidsakkoord zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Eerder riep de gemeenteraad al op om van 1 juli een nationale feestdag te maken en om onderzoek te doen naar de rol van Leiden in het koloniale verleden.

Nederland is ruim vier eeuwen actief betrokken geweest bij de slavenhandel. Die geschiedenis heeft grote littekens achtergelaten en veel mensen voelen die pijn nog dagelijks. We erkennen in Nederland steeds meer de vreselijke keerzijde van de gouden eeuw. Voor een ongekende bloeiperiode werden grote mensenoffers gebracht. Toch vinden we het vaak een ingewikkeld onderwerp om over te praten.

Elke dag in gesprek over de mindere kanten van ons verleden

Daarom willen we dat er in Leiden een Keti Koti-monument of -gedenkplek komt. Zodat we heel het jaar in gesprek kunnen over de schande van de slavernij. Een plek voor iedereen die gaat over de waarde van vrijheid en gelijkwaardige behandeling. Een gedenkplek of monument die scholen kunnen gebruiken en betrekken in hun lessen over het slavernijverleden en een plek in de stad die zal zorgen voor meer begrip voor ons verleden en voor elkaar.

We moeten de schaduwkant van onze geschiedenis erkennen en een plek geven. Zo kunnen we er met elkaar van leren en de basis leggen voor een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Die geschiedenis is namelijk van ons allemaal, hoe pijnlijk we dat soms ook vinden. We zijn niet verantwoordelijk voor wat eerdere Nederlanders deden, maar dragen hun verleden en hun daden wel met ons mee.

Deze tekst is opgesteld en ondertekend door de woordvoerders maatschappelijke ondersteuning
en de woordvoerders cultuur van 3 partijen:

Lianne Raat en Malcolm Jones – Partij voor de Dieren

Iris du Pon en Rosie van Peijpe – GroenLinks

Roel Becker en Marc Newsome – Partij van de Arbeid

Gerelateerd nieuws

Algemene Beschouwingen

Donderdag 16 juni waren de Algemene Beschouwingen waarin het beleidsakkoord van de nieuwe coalitie werd besproken. Onze volle...

Lees verder

In een kooi valt weinig te vliegen

Onlangs is de volière in het Plantsoen opengeknipt, en zijn er veel vogels ontsnapt. Wij veroordelen deze vernieling, en will...

Lees verder