Geen vuurwerk in parken!


10 januari 2013

De gemeenteraadsfractie in Leiden heeft verschillende malen vuurwerk aan de orde gesteld wegens de grote overlast voor mens, dier en milieu. Altijd verschool het college zich achter de landelijke regelgeving. Toch hebben de vragen wel geleid tot een toezegging om strenger te handhaven.

Dat gebeurde tijdens de jaarwisseling 2012-2013, waarbij de burgemeester gebruikt maakt van een mogelijkheid in de Algemene Plaatselijke Verordening om een zeer lokaal vuurwerkverbod in te stellen in winkelcentra.

Raadslid Dick de Vos heeft het college schriftelijke vragen gesteld of dit vuurwerkverbod voortaan ook zou kunnen gelden voor parken en langs oevers in te stellen, waar immers de schade aan bodem en water het grootst is? Tevens wil de fractie weten hoe het college denkt om te gaan met de oproep van minister Opstelten aan gemeenten om zelf een vuurwerk te organiseren. De fractie wil met feiten over de daadwerkelijke schade een discussie aan in de raad om vuurwerk te stoppen of zoveel mogelijk aan banden te leggen.

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2012: impuls voor dierenwelzijn

2012 was een vol en succesvol jaar voor de Partij voor de Dieren in Leiden. We hebben veel bereikt op het gebied van dierenwe...

Lees verder

Stop ongevraagde reclame bij fietsenstallingen

Er moet een einde komen aan het behangen van fietsen met allerhande reclame-uitingen zoals zadelhoesjes, stuurflyers o...

Lees verder